Hoe werkt het ?

Op deze pagina komt u alles te weten over de werkwijze die Contactlenscentrum Knokke erop nahoudt. Zo weet u steeds wat u bij ons mag verwachten voor, tijdens en na uw afspraak. Hebt u toch nog vragen? Contacteer ons dan vrijblijvend.


HOE GAAT ALLES PRAKTISCH IN ZIJN WERK?


1) Selectie

Allereerst wilt u natuurlijk weten of u al dan niet in aanmerking komt om nachtlenzen te dragen. Er kan worden gecorrigeerd tot -4.50 dpt, eventueel gecombineerd met een astigmatisme tot 2.00 dpt. Leeftijd speelt geen rol, want zelfs kinderen verdragen deze lenzen uitstekend. Bovendien remmen de lenzen de ontwikkeling van bijziendheid af! Mannen en vrouwen hebben een even grote slaagkans. De kromming van het hoornvlies en de excentriciteit of afvlakking van het hoornvlies zijn ook een doorslaggevende factor. Ook de grootte van de pupillen en de diepte van de voorste oogkamer spelen een rol in het uiteindelijke resultaat.


2) Afspraak


Om te weten of u in aanmerking komt, dienen wij dus een heel aantal metingen te doen. Dat neemt al gauw ruim een halfuur in beslag. Vandaar dat wij u vragen om steeds een afspraak te maken. Dat kan via e-mail op info@cck.be of telefonisch op het nummer 050/62 25 74.


3) Metingen


Uw ogen worden volledig gecontroleerd om eventuele beperkingen op te sporen. We meten het zicht, bekijken het traanvocht (zowel kwaliteit als kwantiteit) en kijken naar de grootte van de pupil en de diepte van de voorste oogkamer. Ook wordt er telkens een volledige scan gemaakt van het hoornvlies, waarvoor we investeerden in een cornea-topograaf. Dit toestel meet het hoornvlies op 15.200 punten, waarna uw oog digitaal in kaart wordt gebracht. Deze gegevens worden dan doorgestuurd naar de fabrikant, die op zijn beurt perfect passende lenzen voor u maakt.

topograaf

4) Eerste passing


Gemiddeld duurt het een week om uw lenzen te maken: u wordt verwittigd zodra ze er zijn. We maken vervolgens een nieuwe afspraak om u te leren hoe u de lenzen dient in te zetten en uit te halen. Tijdens die eerste passing zorgen wij ervoor dat u volledig vertrouwd bent met de behandeling van de lenzen. Ook wordt een "informed consent" besproken. Dat is een overeenkomst waarin alles nog eens wordt uitgelegd en waarin staat waarop u moet letten bij het dragen van de lenzen. 's Avonds mag u dan de lenzen voor het slapengaan inzetten.


5) De volgende morgen


De volgende morgen is het de bedoeling dat u zo lang mogelijk de ogen dichthoudt en naar het Contactlenscentrum Knokke komt om de lenzen eruit te halen. Zo kunnen wij een controle doen na een nacht slapen met de nachtlenzen. Dit levert voor ons zeer bruikbare informatie op en zo kunnen we zien of de lenzen goed passen en geen schade aanbrengen. Dan worden de lenzen uit de ogen gehaald en kunt u meteen vaststellen hoe uw zicht al is verbeterd! Normaal gaat er na de eerste nacht ongeveer tot 2.00 dpt van de sterkte af, wat al meteen een hele verbetering is. Staan uw ogen nog niet op 0, dan krijgt u daglenzen mee met een aangepaste sterkte om de rest van de dag door te komen. Ook voor de volgende dagen krijgt u daglenzen mee, zodat u altijd scherp blijft zien.


6) Vervolgafspraken


Normaal doen we elke 3 tot 5 dagen een controle tot de sterkte op 0 staat. Dan volgen er tweewekelijkse controles. In totaal mag u de lenzen 6 weken proberen. Indien er wijzigingen aangebracht moeten worden, dan kunt u andere lenzen bestellen tot het gewenste resultaat is bereikt.


7) Wat zijn de kosten?


Voor de eerste 6 weken (inclusief alle metingen, controles, lenzen en onderhoudsproducten voor de lenzen) betaalt u een vaste aanmeetkost. Pas daarna beslist u of u met de nachtlenzen verder wilt. De prijs is vergelijkbaar met de kost van daglenzen. Het is bovendien mogelijk om maandelijks te betalen via domiciliëring. Zo hoeft u zich hierover geen zorgen te maken en is de betaling mooi gespreid. Alle onderhoudsproducten en controles zijn overigens in het maandelijkse bedrag inbegrepen en het spreekt voor zich dat u te allen tijde kunt langskomen voor een tussentijdse controle indien u problemen zou ondervinden. Dit is ook inbegrepen in de prijs. Na een jaar worden de lenzen vervangen (in de prijs begrepen). Vanaf het tweede jaar zijn de lenzen goedkoper.


8) Contract


Vervolgens wordt er een contract opgemaakt voor het nachtlensconcept. U betaalt niet voor de lenzen, maar voor het hele concept. De lenzen blijven dus eigendom van Contactlenscentrum Knokke en dienen na een jaar dragen terug ingeleverd te worden. Het contract loopt telkens voor 1 jaar. Elk jaar kijken we uw ogen opnieuw na en gaan we ook na of de gezichtsscherpte nog voldoende is. Indien nodig wordt de sterkte aangepast.


9) Ervaring?


We hebben al ervaring met dit type lenzen sedert augustus 2003. We zijn zowat als eerste in België met nachtlenzen begonnen en hebben al een ruime ervaring opgebouwd. We werken bovendien nauw samen met de fabrikant om nieuwe lensconcepten te helpen ontwikkelen en nóg betere resultaten te bereiken. Ook leiden we collega's op die ook met dit type lens willen werken.

 
 
  Site Map